Skip to main content
Lead image

#ЯТАКДОЛГОТЕБЯИСКАЛ

Premiere

Playwright and director — Edward Saszko
Music — band «Timohi»
Artist, stage designer — Anzhelika Secheniene
 
Cast:

Edward Saszko
Alla Mikhalovskaya
Eldar Rynkevich
Raymund Kovalkov
Artiom Shikulo
Alexandr Makarov
Anzhelika Secheniene
Polina Teslenko
Svetlana Baranauskiene
Olga Murakhtanova
Mikhail Rudinskiy
Julia Yeliseeva
Karina Voitiul
Amalia Terekhovayte

Lighting, sound — Konstantin Ostapenko 
Photographers — Julia Yeliseeva, Katarina Yeliseeva, Andrey Petrikov
Designer — Olga Murakhtanova

Project details

Tags
#ятакдолготебяискал

Comments, reviews